dc 038

Karta firmowa Diners Club Road Account

Wypełnij wniosek elektroniczny Karta DC SILVER CORPO paypass

Karta firmowa Diners Club Road Account

Droga jest prosta

Karta Diners Club Road Account to optymalne rozwiązanie dla firm, które posiadają flotę samochodową, a nie chcą przekazywać pracownikom służbowych kart płatniczych lub zamrażać środków na kontach przedpłaconych.

  • Indywidualny, wysoki limit wydatków. Nie jest wymagane zamrażanie własnych środków firmy w postaci np. depozytu, czy składania gwarancji – firma korzysta z gwarantowanego przez Diners Club limitu wydatków już od momentu wydania karty.

  • Niezależność od banku. Karty Diners Club są niezależne od kont bankowych - dzięki temu umożliwiają wykorzystanie pieniędzy do określonego indywidualnie dla danej karty limitu wydatków, niezależnie od stanu rachunku bankowego firmy.
  • Bezpieczeństwo finansów. W przypadku nieuprawnionego skorzystania z karty przez osobę trzecią, firma i użytkownik są całkowicie zwolnieni z odpowiedzialności finansowej o ile poinformują o utracie/kradzieży karty w ciągu 48h.

  • Przejrzystość wydatków. Cykl rozliczeniowy karty Road Account to miesiąc kalendarzowy. Wszystkie transakcje dokonane w danym miesiącu kumulowane są w postaci czytelnego wyciągu na początku kolejnego miesiąca i przesyłane do Klientów.

  • Optymalizacja procesów i księgowości. Travel Account to uproszczenie systemu zarządzania kosztami opłat drogowych.

  • Odroczony termin spłaty. Termin płatności w przypadku karty Diners Club jest odroczony aż do 59 dni. Oznacza to poprawę płynności finansowej Twojej firmy bez żadnego wysiłku.

Zarządzanie kosztami opłat drogowych jest teraz znacznie prostsze. Po przypisaniu Road Account do wybranych samochodów w firmie (wyposażonych w urządzenia do bezgotówkowego opłacania myta drogowego), ich kierowcy mogą po prostu przejeżdżać przez bramki punktów poboru – opłata zostanie bezprzewodowo pobrana z konta Road Account. Karta umożliwia automatyczną realizację płatności za autostrady i drogi płatne na terenie Polski, Austrii, Słowacji i Czech – w systemach viaToll (Polska), Go–Maut (Austria) i Myto CZ (Czechy). Zapraszamy do kontaktu z naszym konsultantem w celu przedstawienia szczegółów oferty.

Jak działa Diners Club Road Account?

Diners Club Road Account nie posiada dodatkowych opłat ani obciążeń oraz nie są wymagane limity paliwowe do otrzymania karty.

Diners Club wydaje kartę Road Account dla Firmy dysponującej określonym taborem pojazdów. Następnie Firma podpisuje umowę z operatorem elektronicznego poboru myta i rejestruje pojazdy do danego systemu.

Każdy pojazd podlegający obowiązkowi elektronicznego poboru myta posiada zainstalowane urządzenie pokładowe (Austria - Go–Maut, Czechy – Myto CZ, Polska – viaToll), w którym zapisywana jest dana metoda płatności – karta Road Account. Podczas przejazdu przez płatne drogi umieszczone przy nich portale komunikują się z urządzeniem pokładowym, a karta Road Account automatycznie obciążana jest opłatą za dany odcinek. Aby uiścić należność pojazd nie musi się zatrzymywać. W Polsce system viaTOLL jest obowiązkowy dla wszystkich pojazdów samochodowych oraz zespołów pojazdów powyżej 3,5 tony.

Zarządzanie kosztami opłat drogowych jest teraz znacznie prostsze. Zapraszamy do kontaktu z naszym konsultantem w celu przedstawienia szczegółów oferty.