Siedziba Diners Club Polska

Diners Club Polska wydaje na terenie Polski karty płatnicze z okresem bezodsetkowym sięgającym 59 dni. Karty Diners Club są dedykowane małym i średnim firmom, przedstawicielom wolnych zawodów i aktywnym podróżnikom, ceniącym wygodę i bezpieczeństwo. Oferują bogaty pakiet ubezpieczeniowy, narzędzia ułatwiające rozliczanie zakupów biurowych i podróży służbowych. Są akceptowane w ponad 35 mln punktów handlowo-usługowych w 200 państwach i terytoriach zależnych oraz w ponad 1,3 mln bankomatów na całym świecie. Karta Diners Club jako jedyna na rynku umożliwia firmom zbieranie mil w programie Miles&More.

Diners Club Polska jako spółka prawa polskiego działa od 1997 r. Jest częścią Diners Club International, najstarszego wystawcy kart płatniczych i jednej z największych oraz najbardziej znanych niebankowych instytucji na świecie.

Karta Diners Club to karta inna niż wszystkie. Otwieramy horyzonty i zachęcamy, by sięgać po więcej. Zapraszamy do świata Diners Club.


Zobacz schemat organizacyjny Diners Club

Polityka informacyjna Diners Club

Kapitały własne

Dane spółki

Diners Club Polska Sp. z o.o., ul. Solec 38, 00-394 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000025953, REGON 012411231, NIP: 527-17-28-928, kapitał zakładowy (wpłacony) 7.500.000 złotych, zarejestrowana w Rejestrze Dostawców Usług Płatniczych Komisji Nadzoru Finansowego pod numerem IP16/2013, reprezentowana przez dwóch członków zarządu lub członka zarządu i dwóch prokurentów.