+48 22 826 07 66

customer.services@dinersclub.pl

Dane spółki

Diners Club Polska Sp. z o.o., ul. Solec 38, 00-394 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000025953, REGON 012411231, NIP: 527-17-28-928, kapitał zakładowy (wpłacony) 7.500.000 złotych, zarejestrowana w Rejestrze Dostawców Usług Płatniczych Komisji Nadzoru Finansowego pod numerem IP16/2013, reprezentowana przez dwóch członków zarządu lub członka zarządu i dwóch prokurentów.

Biuro Obsługi Klienta jest do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 17:00 pod numerem telefonu +48 22 826 07 66 oraz adresem mailowym: customer.services@dinersclub.pl

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com