ubezpieczenie podróżne w trakcie wakacji na plaży za granicą

Dla tych, którzy dbają o bezpieczeństwo w podróży

Każda karta Diners Club zapewnia w standardzie pełne ubezpieczenie podróży zagranicznych. Ubezpieczeniem objęty jest nie tylko Posiadacz / Użytkownik karty, ale także członkowie rodziny podróżujący wraz z nim a w przypadku karty firmowej – współpracownicy. Zasięg terytorialny ubezpieczenia to wszystkie kraje oraz obszary międzynarodowe z wyłączeniem terytoriów objętych działaniami zbrojnymi.

Zalety ubezpieczenia w pakiecie karty Diners Club

  • Ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance do 300 000 PLN
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym do 1 000 000 PLN
  • Opóźnienie podróży już powyżej 4h
  • Bardzo szeroki zakres kosztów obsługi prawnej w standardzie (do 20 000 PLN)
  • Czas pojedynczej podróży zagranicznej do 180 dni
  • Choroby przewlekłe w standardzie ubezpieczenia
  • Wypadek / choroba powstałe w wyniku ciąży nawet do 1 miesiąca przed planowanym terminem porodu
  • Krótka lista wyłączeń


Ochrona ubezpieczeniowa jest bezpłatna w przypadku pokrycia kartą Diners Club kosztów podróży (alternatywnie: zakup biletu, zakup lub opłacenie zaliczki wycieczki zagranicznej w biurze podróży, opłacenie zakwaterowania w podróży, tankowania samochodu, wynajmu pojazdu za granicą).

Jak aktywować ubezpieczenie?

W przypadku pokrycia kartą Diners Club kosztów podróży (zakup biletu, zakup lub opłacenie zaliczki wycieczki zagranicznej w biurze podróży, opłacenie zakwaterowania w podróży, wynajmu pojazdu za granicą) ubezpieczenie jest automatycznie aktywowane i nie trzeba żadnych dodatkowych działań. Podczas podróży zagranicznej samochodem wystarczy zatankować w Polsce, płacąc kartą Diners Club, a następnie w ciągu 24 godzin od przekroczenia granicy dokonać przynajmniej jednej transakcji używając jakiejkolwiek karty płatniczej.
Jeśli nie został spełniony żaden z powyższych warunków, wymagana jest aktywacja ubezpieczenia. Dostępne są  dwa sposoby aktywowania ubezpieczenia (w ramach których niezbędne jest zgłoszenie wyjazdu):

Szczegóły znajdują się w  Regulaminie aktywacji ubezpieczenia i w Sposobach aktywacji ubezpieczenia

pdf Szczególne warunki ubezpieczenia podróży zagranicznej

pdf Szczególne Warunki Ubezpieczenia dla kart PKO Diners Club STANDARD i Diners Club TRAVELER

pdf Szczególne Warunki Ubezpieczenia kart Diners Club TRAVEL ACCOUNT


Ubezpieczenie dostępne dla Użytkowników poniższych kart

Karta Diners Club klasyczna
Karta Diners Club LOT
Karta Diners Club Travel Account
traveller corporate 2
Karta Diners Club klasyczna
Karta Diners Club TRAVELER
Karta Diners Club Lot
Karta Diners Club PBS
PKO Diners Club Executive
PKO Diners Club Standard
PKO Travel Account
PKO Diners Club