ubezpieczenie podróżne w trakcie wakacji na plaży za granicą

Szanowni Państwo, w związku z częstymi pytaniami naszych Klientów uprzejmie informujemy, że ubezpieczenie podróży zagranicznej, oferowane w pakiecie kart Diners Club, pokrywa koszty leczenia związane z zachorowaniem na Covid-19. Obejmuje ono również wydatki związane z transportem do kraju, po zakończeniu leczenia. Z uwagi na szczególne okoliczności, przypominamy o konieczności dbania o swoje bezpieczeństwo oraz zachowywaniu dystansu społecznego, tak w trakcie wyjazdów zagranicznych jak i w kraju.

Dla tych, którzy dbają o bezpieczeństwo w podróży

Każda karta Diners Club zapewnia w standardzie pełne ubezpieczenie podróży zagranicznych. Ubezpieczeniem objęty jest nie tylko Posiadacz / Użytkownik karty, ale także członkowie rodziny podróżujący wraz z nim a w przypadku karty firmowej – współpracownicy. Zasięg terytorialny ubezpieczenia to wszystkie kraje oraz obszary międzynarodowe z wyłączeniem terytoriów objętych działaniami zbrojnymi.

Zalety ubezpieczenia w pakiecie karty Diners Club

  • Ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance do 300 000 PLN
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym do 500 000 PLN
  • Opóźnienie podróży już powyżej 4h
  • Bardzo szeroki zakres kosztów obsługi prawnej w standardzie (do 20 000 PLN)
  • Czas pojedynczej podróży zagranicznej do 180 dni
  • Wypadek / choroba powstałe w wyniku ciąży nawet do 1 miesiąca przed planowanym terminem porodu
  • Krótka lista wyłączeń


Ochrona ubezpieczeniowa jest bezpłatna w przypadku pokrycia kartą Diners Club kosztów podróży (alternatywnie: zakup biletu, zakup lub opłacenie zaliczki wycieczki zagranicznej w biurze podróży, opłacenie zakwaterowania w podróży, tankowania samochodu, wynajmu pojazdu za granicą).

Jak aktywować ubezpieczenie?

W przypadku pokrycia kartą Diners Club kosztów podróży (zakup biletu, zakup lub opłacenie zaliczki wycieczki zagranicznej w biurze podróży, opłacenie zakwaterowania w podróży, wynajmu pojazdu za granicą) ubezpieczenie jest automatycznie aktywowane i nie trzeba żadnych dodatkowych działań. Podczas podróży zagranicznej samochodem wystarczy zatankować w Polsce, płacąc kartą Diners Club, a następnie w ciągu 24 godzin od przekroczenia granicy dokonać przynajmniej jednej transakcji używając jakiejkolwiek karty płatniczej.
Jeśli nie został spełniony żaden z powyższych warunków, wymagana jest aktywacja ubezpieczenia. Możliwa jest aktywacja odpłatna na życzenie.

Szczegóły znajdują się w Regulaminie aktywacji ubezpieczenia


Ubezpieczenie dostępne jest dla Posiadaczy i Użytkowników kart imiennych oraz pracowników i współpracowników firm posiadających Travel Account z opcją ubezpieczenia.