ubezpieczenie nnw indywidualne

Dla kogo: dla tych, którzy cenią komfort i bezpieczeństwo podróży


Karta Diners Club PREMIUM VINTAGE zawiera w pakiecie atrakcyjne, kompleksowe ubezpieczenie podróżne działające zarówno podczas podróży krajowych, jak i zagranicznych. Ubezpieczenie obejmuje nie tylko Posiadacza/Użytkownika karty, ale również członków rodziny, podróżujących wraz z nim lub do 3 współpracowników.

Zalety ubezpieczenia z kartą Diners Club PREMIUM VINTAGE

 • Brak konieczności aktywacji ubezpieczenia
 • Czas pojedynczej podróży do 180 dni
 • Wysokie sumy ubezpieczenia
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym 
 • Ubezpieczenie sprzętu narciarskiego i golfowego zarówno podczas podróży krajowej, jak i zagranicznej

Szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje:

  Podczas podróży zagranicznej:
 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym aż do 1 000 000 PLN
 • ubezpieczenie kosztów leczenia i Assistance (w tym akcji ratowniczej) do 600 000 PLN
 • ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków do 150 000 PLN
 • ubezpieczenia kosztów obsługi prawnej – 20 000 PLN
 • ubezpieczenia bagażu podróżnego do 10 000 PLN
 • ubezpieczenia sprzętu sportowego do 2 000 PLN:
  • narty do uprawiania wszelkich odmian narciarstwa (w tym również wiązania),
  • deska snowboardowa do uprawiania wszystkich odmian snowboardu (w tym również wiązania),
  • kask,
  • gogle,
  • kijki narciarskie,
  • buty narciarskie,
  • buty snowboardowe,
  • kije golfowe.
  Podczas podróży na terytorium RP:
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 
 • ubezpieczenie sprzętu sportowego
 • Assistance rowerowe
  Ponadto, ochroną objęte są następujące ryzyka:
 • wykonywanie pracy umysłowej (z wyjątkiem zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym),
 • amatorskie uprawianie sportów,
 • wykonywanie pracy fizycznej (z wyjątkiem zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym),
 • zaostrzenia, powikłania choroby przewlekłej.

pdf Szczególne warunki ubezpieczenia dla kart Diners Club PREMIUM VINTAGE


Ubezpieczenie dostępne dla Użytkowników poniższych kart

Karta DC VINTAGE paypass firmowa
Diners Club Premium Vintage