ubezpieczenie nnw indywidualne

Dla kogo: dla tych, którzy cenią komfort i bezpieczeństwo podróży


Karta Diners Club PREMIUM VINTAGE zawiera w pakiecie atrakcyjne, kompleksowe ubezpieczenie podróżne działające zarówno podczas podróży krajowych, jak i zagranicznych. Ubezpieczenie obejmuje nie tylko Posiadacza/Użytkownika karty, ale również członków rodziny, podróżujących wraz z nim lub do 3 współpracowników.

Zalety ubezpieczenia z kartą Diners Club PREMIUM VINTAGE

 • Ubezpieczenie zachorowania na COVID-19 do 100% sumy ubezpieczenia
 • Czas pojedynczej podróży do 180 dni
 • Wysokie sumy ubezpieczenia
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym 
 • Ubezpieczenie NNW i OC podczas podróży krajowej

Szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje:

  Podczas podróży zagranicznej:

 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym do 500 000 PLN
 • ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance (w tym akcji ratowniczej) do 300 000 PLN
 • ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków do 50 000 PLN
 • ubezpieczenia kosztów obsługi prawnej – 20 000 PLN
 • ubezpieczenia bagażu podróżnego do 10 000 PLN

  Podczas podróży na terytorium RP:
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
 • świadczenie assistance po wypadku
 • ubezpieczenie OC
  Ponadto, ochroną objęte są następujące ryzyka:

 • wykonywanie pracy umysłowej (z wyjątkiem zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym),
 • amatorskie uprawianie sportów,
 • wykonywanie pracy fizycznej (z wyjątkiem zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym),

 

Jak aktywować ubezpieczenie?

W przypadku pokrycia kartą Diners Club PREMIUM VINTAGE kosztów podróży (zakup biletu, zakup lub opłacenie zaliczki wycieczki zagranicznej w biurze podróży, opłacenie zakwaterowania w podróży, wynajmu pojazdu za granicą) ubezpieczenie jest automatycznie aktywowane i nie trzeba żadnych dodatkowych działań. Podczas podróży zagranicznej samochodem wystarczy zatankować w Polsce, płacąc kartą Diners Club, a następnie w ciągu 24 godzin od przekroczenia granicy dokonać przynajmniej jednej transakcji używając jakiejkolwiek karty płatniczej.

Jeśli nie został spełniony żaden z powyższych warunków, wymagana jest aktywacja ubezpieczenia. Możliwa jest aktywacja odpłatna na życzenie.

 

Szczegóły znajdują się w pdf Regulaminie aktywacji ubezpieczenia

pdf Szczególne warunki ubezpieczenia dla kart Diners Club PREMIUM VINTAGE


Ubezpieczenie dostępne dla Użytkowników poniższych kart