kod pin wpisywany na klawiaturze bankomatu

Dla kogo: dla wszystkich Posiadaczy kart DC

Wszystkie wypłaty gotówki i operacje bezgotówkowe kartą Diners Club zabezpieczone sa kodem PIN -  wybieranym indywidualnie czterocyfrowym hasłem.

Bezpieczny PIN

Aby zapewnić bezpieczeństwo własnych środków należy bezwzględnie przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa związanych z kodem PIN.

  •  Ustalając kod PIN należy wybrać unikalną kombinację cyfr.
  •  NIE powinny być to: data urodzenia (np. 6 kwietnia = 0604), prosty zestaw cyfr (np. 1111), oczywisty ciąg liczb (np. 1234), fragment aktualnego kodu pocztowego, fragment numeru karty DC, gdyż nie zapewniają dostatecznej ochrony w przypadku utraty karty. Tym samym mogą zostać odrzucone przez Centrum Autoryzacji Diners Club Polska, a Posiadacz/ Użytkownik karty będzie poproszony o wybranie innego kodu PIN o właściwej sile szyfrowania.
  • Pod żadnym pozorem nie powinno się udostępniać kodu PIN osobom trzecim
  • Nie powinno się zapisywać kodu PIN. W szczególności nie wolno trzymać zapisanego kodu PIN w pobliżu kart, w portfelu, czy w pliku dokumentów osobistych.
  • Dokonując transakcji z użyciem kodu PIN (wypłacając gotówkę z bankomatu), zasłaniajmy dłonią klawiaturę przy wpisywaniu kodu. Zapobiegnie to poznaniu szyfru przez osoby postronne.

Przestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa dotyczących kodu PIN zapewni Państwu najwyższe gwarantowane bezpieczeństwo. Diners Club Polska ponosi odpowiedzialność jedynie za te nieautoryzowane transakcje (np. skradzioną kartą), które zostały dokonane bez użycia kodu PIN.

Jak nadać karcie kod PIN

  1. zadzwoń do Biura Obsługi Klienta DC (tel. +48 22 8260766) i nadaj swój kod PIN podczas jednej rozmowy telefonicznej
  2. nadaj/zmień kod PIN poprzez usługę e-Konta
  3. w ciągu 15 minut nadany przez Ciebie numer PIN jest aktywny

Usługa dostępna dla Użytkowników poniższych kart