Elektroniczny wniosek o firmową kartę Diners Club

Wszystkie terminy pisane wielką literą i niezdefiniowane inaczej we Wniosku/Umowie mają znaczenie nadane im w Regulaminie Kart Firmowych Diners Club dołączonym do tego Wniosku/Umowy (dalej Regulamin). W sprawach nieuregulowanych Umową a dotyczących: 1) warunków wydania karty, 2) używania karty, 3) odstąpienia od Umowy i jej rozwiązania, 4) rozliczania operacji dokonanych przy użyciu karty, 5) opłat, prowizji i oprocentowania, 6) odpowiedzialności, 7) reklamacji, 8) przechowywania karty i PIN-u, 9) niewłaściwego użycia karty, 10) obowiązywania umowy i zmiany umowy, 11) korespondencji, 12) wymiany informacji w tym danych osobowych i ich ochrony, 13) rozpatrywania sporów oraz wskazania organów nadzoru stosuje się postanowienia Regulaminu. W sprawach dotyczących opłat, prowizji, wysokości oprocentowania, kursów walut stosuje się: Tabelę Opłat i Prowizji dla Kart Firmowych wydawanych przez Diners Club, Tabelę Oprocentowania oraz Tabelę Kursów Walut Diners Club.

Po podpisaniu przez Diners Club Umowa wraz z pozostałą dokumentacją zostanie przesłana Posiadaczowi na podany adres e-mail Pracownika Firmy odpowiedzialnego za kontakt. Karta zostanie doręczona na wskazany we wniosku adres.

Wszystkie terminy pisane wielką literą i niezdefiniowane inaczej we Wniosku/Umowie mają znaczenie nadane im w Regulaminie Kredytowych Kart Firmowych Diners Club dołączonym do tego Wniosku/Umowy (dalej Regulamin). W sprawach nieuregulowanych Umową a dotyczących: 1) warunków wydania karty, 2) używania karty, 3) odstąpienia od Umowy i jej rozwiązania, 4) rozliczania operacji dokonanych przy użyciu karty, 5) opłat, prowizji i oprocentowania, 6) odpowiedzialności, 7) reklamacji, 8) przechowywania karty i PIN-u, 9) niewłaściwego użycia karty, 10) obowiązywania umowy i zmiany umowy, 11) korespondencji, 12) wymiany informacji w tym danych osobowych i ich ochrony, 13) rozpatrywania sporów oraz wskazania organów nadzoru stosuje się postanowienia Regulaminu. W sprawach dotyczących opłat, prowizji, wysokości oprocentowania, kursów walut stosuje się: Tabelę Opłat i Prowizji dla Kart Firmowych wydawanych przez Diners Club, Tabelę Oprocentowania oraz Tabelę Kursów Walut Diners Club.

Po podpisaniu przez Diners Club Umowa wraz z pozostałą dokumentacją zostanie przesłana Posiadaczowi na podany adres e-mail Pracownika Firmy odpowiedzialnego za kontakt. Karta zostanie doręczona na wskazany we wniosku adres.

Wszystkie terminy pisane wielką literą i niezdefiniowane inaczej we Wniosku/Umowie mają znaczenie nadane im w Regulaminie Niepersonalizowanych Kart Diners Club dołączonym do tego Wniosku/Umowy (dalej Regulamin). W sprawach nieuregulowanych Umową a dotyczących: 1) warunków wydania karty, 2) używania karty, 3) odstąpienia od Umowy i jej rozwiązania, 4) rozliczania operacji dokonanych przy użyciu karty, 5) opłat, prowizji i oprocentowania, 6) odpowiedzialności, 7) reklamacji, 8) przechowywania karty i PIN-u, 9) niewłaściwego użycia karty, 10) obowiązywania umowy i zmiany umowy, 11) korespondencji, 12) wymiany informacji w tym danych osobowych i ich ochrony, 13) rozpatrywania sporów oraz wskazania organów nadzoru stosuje się postanowienia Regulaminu. W sprawach dotyczących opłat, prowizji, wysokości oprocentowania, kursów walut stosuje się: Tabelę Opłat i Prowizji dla Kart Firmowych wydawanych przez Diners Club, Tabelę Oprocentowania oraz Tabelę Kursów Walut Diners Club.

Po podpisaniu przez Diners Club Umowa wraz z pozostałą dokumentacją zostanie przesłana Posiadaczowi na podany adres e-mail Pracownika Firmy odpowiedzialnego za kontakt. Karta zostanie doręczona na wskazany we wniosku adres.

5.01.2015 r. dołączonym do tego Wniosku/Umowy (dalej Regulamin). W sprawach nieuregulowanych Umową a dotyczących: 1) warunków wydania karty, 2) używania karty, 3) odstąpienia od Umowy i jej rozwiązania, 4) rozliczania operacji dokonanych przy użyciu karty, 5) opłat, prowizji i oprocentowania, 6) odpowiedzialności, 7) reklamacji, 8) przechowywania karty i PIN-u, 9) niewłaściwego użycia karty, 10) obowiązywania umowy i zmiany umowy, 11) korespondencji, 12) wymiany informacji w tym danych osobowych i ich ochrony, 13) rozpatrywania sporów oraz wskazania organów nadzoru stosuje się postanowienia Regulaminu. W sprawach dotyczących opłat, prowizji, wysokości oprocentowania, kursów walut stosuje się: Tabelę Opłat i Prowizji dla Kart Firmowych wydawanych przez Diners Club, Tabelę Oprocentowania oraz Tabelę Kursów Walut Diners Club. Po podpisaniu przez Diners Club Umowa wraz z pozostałą dokumentacją zostanie przesłana Posiadaczowi na podany adres e-mail Pracownika Firmy odpowiedzialnego za kontakt. Karta zostanie doręczona pod wskazany we wniosku adres.

Wszystkie terminy pisane wielką literą i niezdefiniowane inaczej we Wniosku/Umowie mają znaczenie nadane im w Regulaminie Niepersonalizowanych Kart Diners Club dołączonym do tego Wniosku/Umowy (dalej Regulamin). W sprawach nieuregulowanych Umową a dotyczących: 1) warunków wydania karty, 2) używania karty, 3) odstąpienia od Umowy i jej rozwiązania, 4) rozliczania operacji dokonanych przy użyciu karty, 5) opłat, prowizji i oprocentowania, 6) odpowiedzialności, 7) reklamacji, 8) przechowywania karty i PIN-u, 9) niewłaściwego użycia karty, 10) obowiązywania umowy i zmiany umowy, 11) korespondencji, 12) wymiany informacji w tym danych osobowych i ich ochrony, 13) rozpatrywania sporów oraz wskazania organów nadzoru stosuje się postanowienia Regulaminu. W sprawach dotyczących opłat, prowizji, wysokości oprocentowania, kursów walut stosuje się: Tabelę Opłat i Prowizji dla Kart Firmowych wydawanych przez Diners Club, Tabelę Oprocentowania oraz Tabelę Kursów Walut Diners Club. Po podpisaniu przez Diners Club Umowa wraz z pozostałą dokumentacją zostanie przesłana Posiadaczowi na podany adres e-mail Pracownika Firmy odpowiedzialnego za kontakt. Karta zostanie doręczona pod wskazany we wniosku adres.

Wszystkie terminy pisane wielką literą i niezdefiniowane inaczej we Wniosku/Umowie mają znaczenie nadane im w Regulaminie Niepersonalizowanych Kart Diners Club dołączonym do tego Wniosku/Umowy (dalej Regulamin). W sprawach nieuregulowanych Umową a dotyczących: 1) warunków wydania karty, 2) używania karty, 3) odstąpienia od Umowy i jej rozwiązania, 4) rozliczania operacji dokonanych przy użyciu karty, 5) opłat, prowizji i oprocentowania, 6) odpowiedzialności, 7) reklamacji, 8) przechowywania karty i PIN-u, 9) niewłaściwego użycia karty, 10) obowiązywania umowy i zmiany umowy, 11) korespondencji, 12) wymiany informacji w tym danych osobowych i ich ochrony, 13) rozpatrywania sporów oraz wskazania organów nadzoru stosuje się postanowienia Regulaminu. W sprawach dotyczących opłat, prowizji, wysokości oprocentowania, kursów walut stosuje się: Tabelę Opłat i Prowizji dla Kart Firmowych wydawanych przez Diners Club, Tabelę Oprocentowania oraz Tabelę Kursów Walut Diners Club. Po podpisaniu przez Diners Club Umowa wraz z pozostałą dokumentacją zostanie przesłana Posiadaczowi na podany adres e-mail do osoby wyznaczonej do kontaktu. Karta zostanie doręczona na wskazany adres Firmy.

Wszystkie terminy pisane wielką literą i niezdefiniowane inaczej we Wniosku/Umowie mają znaczenie nadane im w Regulaminie Kredytowych Kart Firmowych Diners Club dołączonym do tego Wniosku/Umowy (dalej Regulamin). W sprawach nieuregulowanych Umową a dotyczących: 1) warunków wydania karty, 2) używania karty, 3) odstąpienia od Umowy i jej rozwiązania, 4) rozliczania operacji dokonanych przy użyciu karty, 5) opłat, prowizji i oprocentowania, 6) odpowiedzialności, 7) reklamacji, 8) przechowywania karty i PIN-u, 9) niewłaściwego użycia karty, 10) obowiązywania umowy i zmiany umowy, 11) korespondencji, 12) wymiany informacji w tym danych osobowych i ich ochrony, 13) rozpatrywania sporów oraz wskazania organów nadzoru stosuje się postanowienia Regulaminu. W sprawach dotyczących opłat, prowizji, wysokości oprocentowania, kursów walut stosuje się: Tabelę Opłat i Prowizji dla Kart Firmowych wydawanych przez Diners Club, Tabelę Oprocentowania oraz Tabelę Kursów Walut Diners Club.

Po podpisaniu przez Diners Club Umowa wraz z pozostałą dokumentacją zostanie przesłana Posiadaczowi na podany adres e-mail Pracownika Firmy odpowiedzialnego za kontakt. Karta zostanie doręczona na wskazany we wniosku adres.

Wszystkie terminy pisane wielką literą i niezdefiniowane inaczej we Wniosku/Umowie mają znaczenie nadane im w Regulaminie Kart Firmowych Diners Club dołączonym do tego Wniosku/Umowy (dalej Regulamin). W sprawach nieuregulowanych Umową a dotyczących: 1) warunków wydania karty, 2) używania karty, 3) odstąpienia od Umowy i jej rozwiązania, 4) rozliczania operacji dokonanych przy użyciu karty, 5) opłat, prowizji i oprocentowania, 6) odpowiedzialności, 7) reklamacji, 8) przechowywania karty i PIN-u, 9) niewłaściwego użycia karty, 10) obowiązywania umowy i zmiany umowy, 11) korespondencji, 12) wymiany informacji w tym danych osobowych i ich ochrony, 13) rozpatrywania sporów oraz wskazania organów nadzoru stosuje się postanowienia Regulaminu. W sprawach dotyczących opłat, prowizji, wysokości oprocentowania, kursów walut stosuje się: Tabelę Opłat i Prowizji dla Kart Firmowych wydawanych przez Diners Club, Tabelę Oprocentowania oraz Tabelę Kursów Walut Diners Club.

Po podpisaniu przez Diners Club Umowa wraz z pozostałą dokumentacją zostanie przesłana Posiadaczowi na podany adres e-mail Pracownika Firmy odpowiedzialnego za kontakt. Karta zostanie doręczona na wskazany we wniosku adres.

Wszystkie pola oznaczone * są wymagane.

 

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com