Wnioski, umowy i regulaminy

Wnioski - klienci indywidualni

Elektroniczny Wniosek o Prywatną Kartę Kredytową

Elektroniczny Wniosek o Prywatną Kartę Dodatkową

Regulaminy - klienci indywidualni

Regulamin kart prywatnych Diners Club* (obowiązuje od 14.06.2021 r.)

Regulamin kredytowych kart prywatnych Diners Club* (obowiązuje od 14.06.2021 r.)

Wnioski - klienci firmowi

Elektroniczny wniosek o Kartę Firmową

Elektroniczny wniosek o kolejną kartę firmową

Regulaminy - karty firmowe

Regulamin kart firmowych Diners Club (obowiązuje od 14.06.2021 r.)*

Regulamin kredytowych kart firmowych Diners Club (obowiązuje od 14.06.2021 r.)

Regulamin kart firmowych niespersonalizowanych Diners Club  

Regulamin Travel Services Account

Tabele opłat i prowizji, inne

Klienci indywidualni 

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego karty prywatnej

Dokument dotyczący opłat

Tabela Opłat i Prowizji kart prywatnych (obowiązuje od 01.01.2021)

Klienci firmowi

Tabela Opłat i Prowizji kart firmowych (obowiązuje od 01.01.2021)

Ubezpieczenia - aktywacja

Regulamin Aktywacji Ubezpieczenia (od 01.01.2021)

Regulamin Aktywacji Ubezpieczenia

Formularz zgłoszenia wyjazdu w celu aktywacji ubezpieczenia podróży zagranicznej

Certyfikat COVID-19 Diners UUG 

Ubezpieczenia - Karty imienne (Diners Club Klasyczna, Diners Club LOT)

Szczególne warunki ubezpieczenia podróży zagranicznych

IPID OWU Diners Club Standard

Ubezpieczenia – Karty Diners Club PREMIUM VINTAGE

Szczególne warunki ubezpieczenia dla kart Diners Club PREMIUM VINTAGE

IPID OWU Diners Club PREMIUM VINTAGE

Ubezpieczenia - Travel Account

Szczególne warunki ubezpieczenia kart Diners Club Travel Account

IPID OWU Diners Club Travel Account

 

Inne dokumenty

Klienci Diners Club 

Formularz - Zgłoszenie beneficjenta

Formularz - Zgłoszenie szkody (podróż)

Formularz - Zgłoszenie szkody (bagaż)

Formularz - Zgłoszenie szkody (koszty leczenia)

Formularz - Zgłoszenie szkody NNW

Formularz - Zgłoszenie szkody OC

Zasady korzystania z saloników lotniskowych 2021r.

Formularz - Aktualizacja danych

Formularz - Zmiana limitu wypłaty gotówki

Formularz zgody marketingowej

Odstąpienie od umowy karta prywatna

Oświadczenie Przedsiębiorcy

Oświadczenie - Zgoda współmałżonka

Polecenie zapłaty

Beneficjent Rzeczywisty

Beneficjent Rzeczywisty_EN

Regulamin programu premiowego Diners Club

Regulamin programu premiowego Office Account

Wniosek o udział w programie premiowym

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach świadczonych usług płatniczych Diners Club Polska

Regulations for Receiving and Processing Complaints

Regulamin usługi e-Konto dla Klientów Firmowych

Instrukcja korzystania z usługi e-Konto dla Klientów Firmowych

Zgłoszenie uruchomienia usługi e-Konto dla Klientów Firmowych

Regulamin korzystania z usługi e-Konto Diners Club dla Klientów Indywidualnych

Instrukcja korzystania z usługi e-Konto dla Klientów Indywidualnych

Regulamin usługi Potrzebujesz-Kredytujesz

Regulamin Usługi Diners Club Bezpieczny Bagaż

Upoważnienie do sprawdzenia w bazie BIG/BIK

Wniosek o zmianę limitu na karcie firmowej

Wniosek o zmianę limitu na karcie prywatnej

Zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach

Zasady korzystania z saloników lotniskowych

Tabela oprocentowania Diners Club

Tabela limitów

Kapitały własne

BROSZURA INFORMACYJNA KOMISJI EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCEJ PRAW KONSUMENTÓW PRZY DOKONYWANIU PŁATNOŚCI W EUROPIE

Regulamin Promocji 2 RAZY WIĘCEJ NA START

Dokumenty związane z planowanym połączeniem z Diners Club CS, s.r.o. 

Plan połączenia transgranicznego pomiędzy Diners Club CS, s.r.o. i Diners Club Polska Sp. z o.o.

Sprawozdanie Zarządu Diners Club Polska Sp. z o. o. w sprawie połączenia z Diners Club CS, s.r.o. z dnia 04 września 2020 r.

Navrh Zmluvy o cezhraničnom zlúčení medzi Diners Club CS, s.r.o. a Diners Club Polska Sp. z o.o.

Terms of the cross-border merger between Diners Club CS, s.r.o. and Diners Club Polska Sp. z o.o.

Sprawozdanie Finansowe Spółki Diners Club Polska Sp. z o.o. za rok 2019

Sprawozdanie Finansowe Spółki Diners Club Polska Sp. z o.o. za rok 2018

Sprawozdanie Finansowe Spółki Diners Club Polska Sp. z o.o. za rok 2017

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Diners Club Polska Sp. z o.o. za rok 2019

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Diners Club Polska Sp. z o.o. za rok 2018

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Diners Club Polska Sp. z o.o. za rok 2017

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania Spółki Diners Club Polska Sp. z o.o. za rok 2019

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania Spółki Diners Club Polska Sp. z o.o. za rok 2018

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania Spółki Diners Club Polska Sp. z o.o. za rok 2017


* - pod warunkiem uzyskania zezwolenia Prezesa NBP na wprowadzenie zmian, zgodnie z art., 132zm ust. 2 UUP