Zmiana limitu wypłaty gotówki

Pani stojąca przy bankomacie

 

 

Proszę o ustawienie następujących parametrów wypłaty gotówki na podanej karcie Diners Club:

Podana kwota nie może przekraczać limitu kredytowego ustalonego na karcie.

 

Wniosek dotyczący karty dodatkowej powinien być wysłany przez Posiadacza karty głównej.
Wniosek dotyczy wyłącznie kart wydanych bezpośrednio przez Diners Club Polska.
Dane zbierane są w celu zmiany limitu wypłaty gotówki z karty Diners Club.
Administratorem danych jest Diners Club Polska Sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m st. Warszawy w Warszawie w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 7.500.000,00 PLN (wpłacony). NIP 527-17-28-928, KRS 0000025953, REGON 012411231, www.dinersclub.pl, e-mail: customer.services@dinersclub.pl, tel. 22 826 07 66. Zarejestrowana w Rejestrze Dostawców Usług Płatniczych Komisji Nadzoru Finansowego pod numerem IP 16/2013.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com